[ti:] [ar:] [al:] [offset:0] [00:00.64]又是一个下雨天 [00:01.22]演唱:邓丽君 [00:03.01] [00:17.77]又是一个下雨天 [00:21.91]窗外雨绵绵 [00:26.07]勾起我的翩翩怀念 [00:30.32]又想起从前 [00:34.42]啊记得在雨中 [00:38.83]你对我说再见 [00:43.06]如今独我在雨中留连 [00:47.47]又把愁来添 [00:51.69] [01:09.12]又是一个下雨天 [01:13.76]窗外雨绵绵 [01:17.77]勾起我的翩翩怀念 [01:21.95]又想起从前 [01:26.13]啊记得在雨中 [01:30.32]你对我说再见 [01:34.51]如今独我在雨中留连 [01:39.09]又把愁来添 [01:43.96]

送体验机无需申请